شرایط مهم و ضروری عضویت:

  1. شاغل بودن و داشتن کد بیمه تامین اجتماعی
  2. انجام مسئولیت در حیطه های حرفه “روابط عمومی” ( تولید محتوا، گرافیک، هنری، تصویر، خبر، ارتباط با رسانه، برندینگ، مسئولیت اجتماعی سازمانی ، ارتباطات بازاریابی(مارکام)، ارتباطات سازمانی، تبلیغات، امور بین الملل و …)
  3. شاغل بودن در  استان تهران

 

نام و نام خانوادگی(Required)
آیا در حال حاضر بیمه شده تامین اجتماعی هستید؟(Required)
Max. file size: 50 MB.
تصویر حکم کارگزینی یا فیش حقوقی یا قرارداد اداری مبنی بر اشتغال در حرفه روابط عمومی و گرایش های زیر مجموعه
Max. file size: 50 MB.